UKRENERGY EXPORT spólka z.o.o. został utworzony i funkcjonuje zgodnie z prawodawstwem Ukrainy. Eksportujemy biopaliwa – pelety drewniane produkcji ukraińskiej. Naszym głównym rynkiem jest Unia Europejska. Wysyłamy nasze produkty drogą lądową lub koleją. UKRENERGY EXPORT spólka z.o.o. działa w oparciu o sieć dealerów w celu sprzedaży swoich produktów w Unii Europejskiej. UKREGERGY EXPORT spółka z.o.o. poszukuje partnerów biznesowych, którzy dostarczaliby urządzenia do spalania pelletu (kotły), a następnie zapewniali usługi w ramach serwisu gwarancyjnego i po gwarancyjnego.

Czym są palety

Pelety są biopaliwem wykonanym z drewna. Każda paleta ma kształt cylindryczny. Pelety są używane do ogrzewania budynków w wyniku spalania w kotłach na pelety, piecach, kominkach i kotłach na paliwa stałe.

Pelety są wykonane z odnawialnego źródeła naturalnego - drewna. Spalania jednej tony pelet uwalnia około 4000 kW/h ciepła. Jest to odpowiednik spalania 1,6 ton drewna, 480m3 gazu ziemnego, 500 litrów oleju napędowego i 700 litrów oleju opałowego.

Jednocześnie pelety są zdecydowanie bardziej przyjazne środowisku, niż tradycyjne paliwa:
- emitują 10-50 razy mniej dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery;
- wytwarzają 15-20 razy mniej popiołu w stosunku do węgla.

Podczas spalania pelety emitują mniej CO2, niż zostało wchłonięte przez drzewo podczas jego wzrostu.

Zalety pellet

Ze względu na niski poziom wilgotności palety mają większą wartość kaloryczną (do 18 MJ/kg). Przy ustalaniu ceny produktu w oparciu o ilości ciepła wytwarzanego (a nie o cenę za tonę), palety posiadają wyraźną przewagę w stosunku do innych paliw.

Z powodu regularnego kształtu, małych rozmiarów i jednorodności palety mogą być automatycznie ładowane oraz rozładowywane do komory spalania.

UKRENERGY EXPORT spółka z.o.o. oferuje dostawy towaru jak poniżej:

1. Pelet drewniany, produkowany z drewna drzew iglastych w Ukrainie;

2. Dostawy z użyciem ciężarówek o pojemności lub koleją;

3. Cechy jakościowe produktu w tabeli poniżej:

Nazwa

Wskaźnik

Zawartość wilgoci (W)
8 +/- 1%
Popiół (Ac)
А1: 0,55 +/- 0,1%
А2: 0,75 +/- 0,1%
Ciepło spalania (Qph), min
16,911 MJ/kg
4039,12 kcal
4,7 kWh
Średnica, d
6mm
8mm

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o przesłanie wniosku w celu obliczenia ceny określonych warunków wysyłki i płatności.