UKRENERGY EXPORT s. r. o. je zřízená a působí podle zákonů Ukrajiny. Vyvážíme biopalivo – dřevní pelety ukrajinské výroby. Naším hlavním trhem je Evropská unie. Naše výrobky expedujeme silniční doprava nebo po železnicích. UKRENERGY EXPORT s. r. o. buduje síť prodejců k prodeji svých výrobků v Evropské unii. UKRENERGY EXPORT s. r. o. hledá obchodní partnery, kteří by dodávali zařízení ke spalování pelet (kotle), s následnými záručním i pozáručním servisem.

Co jsou pelety

Pelety jsou biopalivo vyrobené ze dřeva. Každá peleta má válcový tvar. Dřevní pelety jsou určeny k vytápění budov prostřednictvím jejich spalování v kotlích na pelety, pecích, krbech a kotlích na tuhá paliva.

Pelety jsou vyráběny z obnovitelného přírodního zdroje – dřeva. Spálení jedné tuny pelet uvolní přibližně 4 000 kW/h tepla. To je ekvivalentní spálení 1,6 tuny dřeva, 480 m3 zemního plynu, 500 litrů nafty nebo 700 litrů topného oleje.

Dřevěné pelety jsou současně mnohem šetrnější k životnímu prostředí než tradiční paliva:
- do atmosféry emitují 10 až 50 krát méně oxidu uhličitého (CO2);
- ve srovnání s uhlím vytvářejí 15 až 20-krát méně popela.

Během svého spalování vypouštějí pelety méně CO2, než ho bylo pohlceno dotyčným stromem během jeho růstu.

Výhody pelet

Vzhledem k nízké úrovni své vlhkosti mají pelety větší výhřevnost (až 18 MJ/kg). Při výpočtu ceny výrobku na základě množství jím vyrobeného tepla (nikoliv na základě jeho hmotnosti) mají pelety výraznou výhodu.

Vzhledem ke svému pravidelného tvaru, malé velikosti a stejnorodosti mohou být pelety automaticky přikládány do spalovací komory. i z ní vyjímány.

UKRENERGY EXPORT s.r.o je připravena dodávat dřevěné pelety vyrobené na Ukrajině na trh EU. Doprava standardními nákladními automobily nebo po železnici.

Jakostní charakteristiky jsou uvedeny níže:

Název

Indikátor

Vlhkosti (W)
8 +/- 1%
Popel (Ac)
А1: 0,55 +/- 0,1%
А2: 0,75 +/- 0,1%
Výhřevnost (Qph), min
16,911 MJ/kg
4039,12 kcal
4,7 kWh
Průměr, d
6mm
8mm

Pokud máte zájem o naši nabídku, zašlete, prosím, svůj požadavek na výpočet cen konkrétních podmínek přepravy a platby.